Jul. 25, 2017 - سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

 
بیوگرافی نامداران فوتبال

 

 
مجید حلوایی
نام: مجید
نام خانوادگی: حلوایی
متولد: 1326/09/11 - خوزستان

خوزستانی قدرتمند فوتبال خود را ازتیم دارایی اهوازشروع کرد تا بعد از چندی آبی پوشان این شهررا خواهان خود ببیند، اما او سودای پایتخت درسرداشت و پس ازحضوردرجمع شاگردان نادرلطیفی به تیم دارایی مرکز پیوست.
ادامه تحصیل دردانشکده افسری او را ملزم ساخت لباس پاس بپوشد و تا پایان فوتبال قهرمانی برای این تیم توپ بزند.ضمن اینکه توانسته بود با تیم پیکان به موفقیت نایل آید.
حلوایی محکم بازی می کرد و درخط دفاعی اجازه عبور به مهاجمان حریف را نمی داد.او درتیم ملی هم رویه خود راحفظ کرد و با این تیم به المپیک مونیخ رفت تا با شوت سهمگین خود شکست یک برصفرتیم ملی برزیل را رقم زند.
دو قهرمانی تخت جمشید با پاس ، قهرمانی آسیایی تایلند ، قهرمانی درسنگاپور و قهرمانی های متعدد باشگاهی و کشوری ازعمده افتخارهای او است.